Friday

Mengenal Allah

Ma'rifatullah atau "mengenal Allah"


Wajib hukumnya bagi setiap mukmin
Setiap insan harus mengenal Sang Pencipta
Harus mengenal siapa dirinya dan siapa Dia
Bagi insan yang tidak mengenal Tuhannya
Ibarat ternak tidak mengenal pemiliknya.

Dalam sebuah Hadis Qudsi Allah berfirman :


"Kuntu khozinatan khofiyatan,ahbabtu an u'rifa,
kholaqtul, fa ta'araftu ilaihim, fa'arofuni."


 • Aku (Allah) perbendaharaan yang tersembunyi.


 • Aku menghendaki untuk dikenal,


 • Aku menciptakan makhluk, maka


 • Aku memperkenalkan diriku kepada mereka,


 • Maka mereka mengenal Aku • Mengenal Allah merupakan Rukun Iman pertama,
  Rukun Iman yang paling tinggi kedudukannya.
  Bila ingin menjadi mukmin yang sejati,
  Ma'rifatullah harus dikaji dan dimiliki.


  Mengenal Allah adalah pondasi agama
  Adalah jalan menuju Allah Ta'ala
  Adalah tujuan dalam hidup manusia
  Maka ma'rifatullah (mengenal Allah) adalah :
  titik awal dan titik akhir bagi insan beragama
  Beragama (Islam) tanpa mengenal Robbnya

 • Ibarat berlayar tak tahu hendak kemana


 • Ibarat berkelana tak tahu sekarang di mana


 • Ibarat merantau tak tahu mencari siapa • Untuk mengenal Allah harus menempuh jalan ma'rifat
  Yakni jalan untuk meyakini eksistensi Allah,

 • Jalan untuk menghayati kebesaran Allah,


 • Jalan untuk mengamalkan ajaran Allah,


 • Jalan untuk mengabdi kepad Allah,
 • Itu bila orang ingin menjadi makhluk mulia
  Makhluk terpuji sesuai dengan fitrahnya  Yaa, Tuhanku
  Engkaulah tujuanku,
  Keridhaan Tuhanlah aku cari
  Hamba mengharapkan kasih sayang Mu.
  Serta mengharapkan cintamu dan makrifat Mu

  Anda sedang membaca artikel tentang Mengenal Allah dan anda bisa menemukan artikel Mengenal Allah ini dengan url http://teknisilaptop-indonesia.blogspot.com/2011/05/mengenal-allah.html,anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Mengenal Allah ini sangat bermanfaat bagi teman-teman anda,namun jangan lupa untuk meletakkan link Mengenal Allah sumbernya.